Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Omtvistad riksgräns, benämning på riksgränsen mellan Finland och Ryssland efter 1721.

Finsk beskrivning

kiistanalainen valtionraja

Nimitys, jota käytettiin Suomen ja Venäjän välisestä rajasta 1721 jälkeen.

Källor

Inga källor