Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskop som var direkt underställd påven.

Finsk beskrivning

erityispiispa*

suoraan paavin alaisena työskentelevä piispa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 611.

Andra språk

Inga termer på andra språk