Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att på torg eller vid gata inneha en plats för tillverkning och beredning av marknadsvaror. Rätten ingick i den företagsform som betecknades med kameraltermen ”stallum”.

Finsk beskrivning

oikeus ylläpitää käsityöpajaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 277.

Andra språk

Inga termer på andra språk