Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades av stadens borgare och som är belagd från slutet av 1400-talet. Inkomsten användes för avlöning av stadens bödel. Eftersom summan var ganska liten skulle också målsägare från annan ort erlägga en viss avgift för varje exekution.

Finsk beskrivning

pyövelinrahat*

pyövelin ylläpitämiseksi kaupunkilaisilta kerätty maksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 495.

Andra språk

Inga termer på andra språk