Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hinder för att mottaga tonsur eller vigning på grund av att personen var född utanför äktenskapet eller avlad i incest. I praktiken gällde detta ofta prästsöner.

Finsk beskrivning

syntyperän aihettama este (pappis- tai munkkivihkimykselle)

Aviotonta syntyperää olevien (esimeriksi pappien lasten) tai insestin seurauksena syntyneiden esteellisyys papinvirkaan tai munkkielämään.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 548.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 548.

Andra språk

Inga termer på andra språk