Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avslutande delen av den egentliga texten i ett medeltida diplom. Den innehåller de element som utgör bekräftelse på eller stadfästelse av diplomets innehåll. Normalt insattes corroboratio omedelbart före datumsformeln. I corroboratio ingår ofta uppgifter om handlingsvittnen.

Finsk beskrivning

vahvistus: keskiaikaisen asiakirjan lopussa sijainnut sisällön vahvistava osio (todistajien kera)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk