Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det arbete som utfördes av sådana arbetskarlar som utsänts till Åbo slott och slottsladugård av avlägsna socknar enligt Karl Knutssons stadga 1450. Skyldigheten var beräknad så att var 40:de rök skulle hålla en arbetare året om.

Finsk beskrivning

alinomaistyö*, pitkätyö*

työ Turun linnan rakennustöissä 1400-luvulla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 621.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

alinomaisarbete
långaarbete