Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledig plats för fattig som skulle försörjas av fattigrote, besattes vid fattigvårdsstyrelsens årliga mönstring av församlingens fattigrotar.

Finsk beskrivning

vapaa paikkaa köyhälle köyhäinruodussa

Paikat täytettiin seurakunnan vuosittaisessa köyhäinruotujen katselmuksessa.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1427: 861.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid