Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltningsorgan och möte som oftast hölls i samband med kyrkostämma eller kommunalstämma, där församlingen eller kommunen fattade beslut i fattigvårdsärenden.

Finsk beskrivning

köyhäinhoidon kokous

seurakunnan tai kunnan kokousten yhteydessä kokoontunut hallintoelin

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Andra språk

Dåtida finska vaivaishoitokokous