Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning på person som utövade tillsyn över fattigvården i en stad under 1600-talet.

Finsk beskrivning

köyhäinvouti*

köyhäinhoitotointa valvonut henkilö 1600-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk