Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanlig tjänst som inte medförde någon högre värdighet eller rang. I det medeltida domkapitlet var innehavaren av en sådan tjänst inte alltid kapitelsledamot.

Finsk beskrivning

toimi

tuomiokapitulin toimi ilman erityistä asemaa tai arvoa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 188.

Andra språk

Inga termer på andra språk