Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän sammankomst inom domkapitlet där alla medlemmar var tvungna att infinna sig.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin yleiskokous; kaikille kapitulin jäsenille pakollinen kokous

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk