Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden en sammankomst av överhetspersoner och borgare; ”borgarspråk”.

Finsk beskrivning

kaupungin asukakkaiden kokous

Keskiajalla käytetty termi kaupungin ylimystön ja asukkaiden kokouksesta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 30.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 44.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Tyska bursprache