Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skola för mindrebemedlade barn vilken arbetade enligt Bell-Lancesterpedagogiken: äldre elever hjälpte de yngre. Skolan grundades 1820 i Åbo. Läraren arbetade på konstitutorial av domkapitlet.

Finsk beskrivning

Bell-Lancaster-koulu

Turussa vuonna 1820 perustettu alkeisoppilaitos

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1860): IV: § 11: 280.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare