Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning på en process som förekom i de medeltida germanska lagarna och som innebar att den ena parten var avliden. Det vanliga uttrycket för att åtala den döde är i svensk rätt ”att giva den döde sak”. Dödmansprocess försvann i och med Magnus Erikssons lands- och stadslag.

Finsk beskrivning

prosessi kuollutta vastaan

Oikeusprosessi, jossa toinen osapuoli oli jo kuollut.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 446f.

Andra språk

Tyska die Klage gegen den toten Mann