Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Andlig orden som var instiftad uttryckligen för att understöda fattiga och sjuka. I Norden verkade inom detta område johanniter samt av de borgerliga hospitalsordnarna antoniter och Helgeandsorden.

Finsk beskrivning

hospitaaliveljeskunta, hospitaliitit

hengellinen järjestö, joka oli perustettu tukemaan köyhiä ja sairaita; Pohjoismaissa tällaisina veljeskuntina toimivat johanniitat, sekä maalliset veljeskunnat antoniitit ja Pyhän Hengen veljeskunta.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 205.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org