Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gemensam skrivelse av flera lantdagsmän (under autonoma tiden).

Finsk beskrivning

kollektiivinootti, yhteisnootti

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (pol.) yhteinen nootti, yhteinen kirjoitus