Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällsynt benämning på fogde. Benämningen är endast känd en gång då den användes om en person i ett svenskt medeltida diplom.

Finsk beskrivning

vouti

Nimitystä käytetty keskiajalla vain kerran ruotsalaisessa asiakirjassa .

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 455.