Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman som biträdde den egentliga fogden. Underfogdetjänster fanns på 1500-talet på alla de finska slotten. Hans avlöning var vanligen hälften av slottsfogdens.

Finsk beskrivning

alivouti, apulaisvouti

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 461.

Andra språk

Inga termer på andra språk