Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Folklig fest som i samband med lax- och sikfångsterna utvecklades till folkfester med fast årsdag och samhällelig betydelse. På festerna var vanligen överheten representerad för att möta allmogen och då hölls också ofta formella sammankomster som exempelvis lagmansting.

Finsk beskrivning

pyyntijuhla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk