Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Söndagen efter Jakobsdagen den 25 juli. Då firades traditionellt en fångstfest vid Kukkolankoski i Torneälv. Fångstlaget utbjöd hela fångsten till gemensam utspisning. På festen var i allmänhet också representanter för överheten närvarande.

Finsk beskrivning

siikasunnuntai*

Kukkolankosken siikajuhlat 25.7.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 44.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare