Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Donator, person som gett gåva eller testamenterat jord eller lösöre till kyrkan eller en kyrklig institution. Namnet skulle då antecknas i missalet så att prästen hade det lätt tillgängligt när han läste mässan. Förteckningarna inleddes vanligen med: Pro istis est orandum in ecclesia... (för dessa bör man be i kyrkan).

Finsk beskrivning

kirkon ja luostarin hyväntekijä

kirkolle tai kirkolliselle instituutiolle maata tai rahaa lahjoittanut henkilö

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 113.

Andra språk

Latin benefactor eccleaiae et monasterii