Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Innehavare av tjänst vid gymnasium. Gymnasielärarna räknades till prästerskapet, och i städerna hade de samma privilegier som prästerskapet och var befriade från de pålagor som borgerskapet måste erlägga.

Finsk beskrivning

lukiovirkailija, kymnaasivirkailija

Viranhaltija lukiossa. Lukion opettajat luettiin papistoon ja heillä oli kaupungeissa samat etuoikeudet kuin papistolla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 751.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/