Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening för tyska köpmän som färdades över Östersjön och bedrev handel på och över Gotland. Den hade sitt säte i Visby och fick sin största betydelse i slutet av 1100-talet och 1200-talet. Den hade ett eget sigill och slöt fördrag med furstar i Novgorod och i Düna-området. I början av 1290-talet genomdrev Lybeck att det gemensamma sigillet skulle ersättas med de tyska hansastädernas egna sigill.

Finsk beskrivning

gotlanninkävijä*

Gotlannin saksalaiskauppiaiden seuraan kuuluva kauppias keskiajalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 195f.

Andra språk

Latin universitas Gotlandiam frequentanicum

Synonymer

universitas Gotlandiam frequentanicum

Se vidare