Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som påstods ha fallit ner från himlen vid till exempel altare eller kyrka. Brevet kunde också ha framburits av någon framstående person, som påven Leo eller ärkeängeln Mikael. Vanligen uppmanade det läsaren till vissa dygder eller till att hålla söndagen i helgd. I Norden förekom de främst under efterreformatorisk tid, och myndigheterna försökte genom olika förbud att bekämpa dem. De användes också som ett politiskt propagandamedel.

Finsk beskrivning

taivaskirje*, sunnuntaikirje*

kirje, jonka väitettiin pudonneen alttarille taivaasta ja jossa kehotettiin pyhittämään sunnuntai

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 563.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare