Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finansförvaltningsorgan som framträdde på 1530-talet vid sidan av den allmänna kammaren. Till kungens egen kammare överfördes inkomster i guld samt vissa andra statliga inkomster, som vanligen hade en regal karaktär. Överskottet från den årliga driftsbudgeten överfördes antingen till kungens egen kammare eller till silverkammaren.

Finsk beskrivning

kuninkaan yksityiskamari

taloushallinnon elin, joka käsitteli kullassa saatuja tuloja sekä regaaleista saatuja valtiollisia tuloja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 193.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kungens egen kammare