Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anklagelseskrift. I inledningen av en kanonisk straffprocess anfördes en anklagelseskrift med beskrivning av tidpunkten för brottet, ställe, art och gärningsman samt att åklagaren vill anföra bevis över anklagelsens riktighet. Ifall anklagelsen var felaktig var åklagaren villig att underkasta sig det straff vilket han krävt för den åklagade.

Finsk beskrivning

syytekirjelmä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk