Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den verksamhet som avsåg att bevara och återställa den kyrkliga gemenskapsordningen. Enligt den medeltida uppfattningen var varje person genom dopet underställd kyrkans gemenskapsordning. På 1200-, 1300- och 1400-talen tillerkändes kyrkan en omfattande domsrätt i Sverige i andliga frågor samt i mål som gällde incest, äktenskapsbrott, otukt, eder, meneder, brott mot religionen, helgdagsbrott och sakrilegium.

Finsk beskrivning

kirkkokuri (keskiaika); kirkollisen (normi)yhteisön säilyttämistä palvelevat oikeukäytännöt

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk