Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Marknad i en stad där endast stadens egna borgare fick saluföra sina varor. Enskilda marknader försvann 1788.

Finsk beskrivning

kaupungin yksityismarkkinat

vain kaupungin omille porvareille sallitut markkinat

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XI: 451.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare