Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den rätt som tillkom en kyrkoägare (patronus) att när ett prästämbete blev ledigt presentera en kandidat för biskopen som formellt tillsatte tjänsten.

Finsk beskrivning

ehdotusoikeus, patronaatti

oikeus ehdottaa pappia virkaan

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 136f.

Andra språk

Latin ius praestandi

Synonymer

ius praestandi