Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för sekreteraren för Riksens ständers bankfullmäktige.

Finsk beskrivning

edustajien ja valtuutettujen sihteeri*

Valtakunnan säätyjen pankkivaltuuston sihteeri.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 162.