Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig kommission som grundades 1727. Kommissionen skulle förvalta och förbättra rikets försvarsverk till lands och till sjöss. Som ordförande och viceordförande verkade två riksråd och som ledamöter representanter från alla stånd förutom bondeståndet, med biträde av en notarie.

Finsk beskrivning

Amiraliteetti- ja puolustuslaitostoimikunta/-komissio

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 288.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1727–1737

Synonymer

Försvarsverkskommissionen
Kgl. Maj:ts och Riksens högl. Ständers kommission över försvarsverket till lands och vatten