Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag eller författning om domstolar och deras förhållande till varandra. Termen användes huvudsakligen i samband med Karl den tolftes domstolsordning eller 1718 års justitiereform, med vilken häradsrätterna och lagmansrätterna slogs ihop under en lagman, med två häradshövdingar som bisittare och en nämnd. Reformen indrogs av ständerna 1719.

Finsk beskrivning

tuomioistuinjärjestys

Tuomioistuimia ja niiden keskinäistä järjestystä koskeva laki tai säädös.

Källor

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 38–41.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 78.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

1718 års justitiereform
Karl XII domstolsordning