Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som efter 1750 utgick för befordran inom vissa ämbeten (till exempel kollegier, konsistorier, magistrater, Åbo ärkestift och universitetet). Avgiften tillföll vissa statliga allmänna ändamål som sjukhus och korrektionsinrättningar. Efter 1773 erlade var och en som fick fullmakt på verklig tjänst eller karaktär avgiften till kronans kassa. Kvittot på erlagd avgift fungerade som lösen för fullmakten.

Finsk beskrivning

ylennysmaksu

Maksu, joka vuodesta 1750 lähtien tuli suorittaa tiettyihin virkoihin ylentämisen yhteydessä.

Källor

Inga källor