Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Granskning av en kyrkas inventarier och räkenskaper eller undersökning av förbrytelse mot kyrkliga stadgar. Den normala granskningen skulle utföras i maj varje år.

Finsk beskrivning

kirkontutkimus, kirkontutkinta

kirkollinen tutkinta; Kirkon titlien ja kaluston tutkimus. Myös tutkimus asiassa, jossa oli rikottu kirkollisia säädöksiä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 812.