Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vers, ramsa eller anteckning som den medeltida skrivaren ofta avslutade sitt kopieringsarbete med. Innehåller ofta datum, skrivarens namn, den person som föranlett arbetet, en from önskan eller en skämtsam vers.

Finsk beskrivning

kirjurinvärssy*

runo, riimi tai merkintä, jolla kirjuri keskiajalla lopetti kopiointityönsä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 684ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk