Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid justitiekanslersämbetet i sjunde rangklassen som beredde och föredrog de ärenden för justitiekanslern vilka den äldre justitiekanslerssekreteraren förde över på honom.

Finsk beskrivning

ylemmän palkkaluokan nuorempi oikeuskanslerinsihteeri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1942, 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1063 (justitiekansler).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: § 19, 21: 385–386 .