Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet om krigsfartyg som följde till exempel amiralsskepp till dess försvar eller det främsta fartyget i en formering efter vilket de övriga fartygen skulle rätta sin fart.

Finsk beskrivning

johtolaiva*

laiva, joka johti muodostelmaa tai turvasi amiraalin laivaa 1700-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk