Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samarbetsorgan för regeringen, de centrala intresseorganisationerna och Finlands Bank som under statsrådets kansli granskade centrala ekonomiska och samhällspolitiska frågor av intresse med tanke på nationens välgång. Ekonomiska rådet leddes av statsministern, ursprungligen av Postsparbankens verkställande direktör med biträde av en tjänsteman som hade tjänstebeteckningen generalsekreterare.

Finsk beskrivning

Talousneuvosto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1947 .