Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1615 vid kungliga kansliet eller hovrätt förd bok (med register) över rättsfall vilka hade blivit hänvisade till konungen eller Kgl. Maj:t för vägledning eller medgivande av undantag från gällande lag och rätt.

Finsk beskrivning

referenttikirja*

Kirja, johon merkittiin kuninkaalle tai Kuninkaallisen Majesteetin tarkasteltaviksi ohjatut oikeustapaukset.

Källor

Jägerskiöld, Stig (et al.) , Hovrätten under den karolinska tiden och till 1734 års lag (1654–1734). Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 , 281.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1615–1809 (Finland)