Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Självständigt stadssamfund. I Finland omtalades Åbo som sådant 1309.

Finsk beskrivning

itsenäinen kaupunkiyhdyskunta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 4.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare