Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en skrivelse som överordnad myndighet (exempelvis hovrätt eller kollegium) sänt till samtliga under densamma lydande ämbetsmän och myndigheter. Ursprungligen skickades skrivelsen som ett cirkulärbrev som skickades vidare till nästa mottagare, men praxisen luckrades upp. Sedermera användes termen även om av en regering eller folkrepresentation utfärdat manifest.

Finsk beskrivning

yleiskirje

Kirje, jonka ylempi viranomainen , kuten esimerkiksi hovioikeus tai kollegio, lähettää kaikille sen alaisuuteen kuuluville virkamiehille ja virastoille. Alun perin lähetettiin kirje kiertokirjeenä, joka kiersi vastaanottajalta toiselle. Myöhemmin nimitystä on käytetty myös hallituksen tai kansanedustuslaitoksen laatimista julistuksista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 626.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/