Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemmansskatt, finsk benämning på den svenska prästskattebenämningen ”boskatt” i det medeltida Tavastland. Termen förekommer i en anteckning från 1400-talet.

Finsk beskrivning

talovero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

boskatt

Se vidare