Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tredje orden. Franciskan- och dominikanorden betraktade sina nunnekloster som en separat orden skild från den första, ”prästerliga” orden. Till tredje orden samlades lekmän som inspirerades av ordens grundtankar. Det viktigaste franciskanska tertiarhelgonet, Elisabeth av Thüringen, helgonförklarades 1235 och firades i alla nordiska stift. Tertiarernas betydelse i Norden är mycket litet känd.

Finsk beskrivning

tertiaarisääntö, kolmas sääntökunta; maallikkojen sääntökunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tertius ordo