Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Kriminalcentralen (grundad 1937) som förde register över dem som på grund av lösdriveri (avsaknad av fast arbete och bostad) hade blivit placerade på en arbetsinrättning. Registret förestods av en avdelningsföreståndare, med biträde av en kanslist.

Finsk beskrivning

Irtolaisrekisteri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Lösdrivarregistret