Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över in- och utgående handlingar, ibland också om register över ärenden som behandlas i protokoll.

Finsk beskrivning

kopiokirja, jäljennöskirja

Luettelo saapuvista ja lähtevistä asiakirjoista, joskus myös pöytäkirjassa käsiteltävistä asioista.

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 819.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 288.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rekistratuuri, luettelokirja

Se vidare