Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudsakligen beteckning för systematiskt uppställda godsförteckningar och avskriftsvolymer.

Finsk beskrivning

tilusluettelo

kopiokokoelma

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 702ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk