Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid kommunal polismyndighet belägen byrå som under ledning av en föreståndare ansvarade för civil- och adressregister, passärenden och information till allmänheten. En dylik fanns före 1950 bara i Björneborg och Tammerfors.

Finsk beskrivning

Henkikirjoitus-, osoite-, passi- ja tiedonantotoimisto

Paikallisen poliisiviranomaisen toimisto, joka esimiehen johdolla vastasi siviili- ja osoiterekisteristä, passiasioista sekä yleisölle annettavasta informaatiosta. Tällainen toimisto oli ennen vuotta 1950 vain Porissa ja Tampereella.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 128, 129.

Andra språk

Dåtida finska Henkikirjoitus-, osoite-, passi- ja tiedonantotoimisto