Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som städerna uppbar av handlande, hantverkare och andra näringsidkare som besökte marknaden för att sälja sina varor. Ståndpenningen utgjorde en del av städernas enskilda medel. Näringsfrihet infördes i Finland 1879.

Finsk beskrivning

kauppakojumaksu

Maksu, jonka kaupungit perivät markkinoilla käyviltä kauppialta, käsityöläisiltä ja muilta elinkeinotoiminnan harjoittajilta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 826.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kauppakojuraha

Se vidare