Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Mot lagen”.

Finsk beskrivning

vastoin lakia

Källor

Inga källor